สวทช. ขอเชิญชวนน้องๆ และท่านที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. ได้จัดทำจำนวน 6 เล่ม ดังนี้
1. เศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy
2. เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy
3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ Intelligent Economy
4. เศรษฐกิจผู้สูงวัย Silver Economy
5. เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ Sharing Economy
6. เทคโนโลยีควอนตัม Quantum Technology (มีหัวข้อที่ มว.เขียน 1 บท คือ นาฬิกาอะตอม)

ดาวน์โหลดฟรี  ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science and Technology Book Series) โดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จุดประกายความคิดวิทย์สร้างชาติ)

https://www.mhesi.go.th/main/th/knowledge/most-library/category/507-st-bookseries

คลิกที่ภาพเพื่อ Download

 

Download ตรง

  1. เศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy
  2. เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy
  3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ Intelligent Economy
  4. เศรษฐกิจผู้สูงวัย Silver Economy
  5. เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ Sharing Economy
  6. เทคโนโลยีควอนตัม Quantum Technology

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป