หน้าแรก ผลงาน ความรู้สู้ covid-19 การฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ ลดการเจ็บป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต
การฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ ลดการเจ็บป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต
11 พ.ค. 2564
0
ความรู้สู้ covid-19

แต่แม้จะฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ต้องยึดหลัก 3 มาตรการสำคัญ คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างจากสังคม

แชร์หน้านี้: