หน้าแรก ผลงาน ความรู้สู้ covid-19 ฉันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?
ฉันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?
18 พ.ค. 2564
0
ความรู้สู้ covid-19

การฉีดวัคซีนช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ ลดการเจ็บป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต

แต่แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ต้องยึดหลัก 3 มาตรการสำคัญ คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างจากสังคม

แชร์หน้านี้: