หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน 2551
แผนการดำเนินงาน 2551
20 ต.ค. 2563
0
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ 2551

แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2551 ฉบับนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคลากรภายใน สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

แชร์หน้านี้: