หน้าแรก กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565
26 เม.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

ปีการศึกษา 2565 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ”
(กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์)

https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/310-basic-dna-65.html

2. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย”
(กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์)

https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/309-antibacterial-assay-65.html

3. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “แบคทีเรียเรืองแสง”
(กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์)

https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/311-glowing-bacteria-65.html

4. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ATCG : DNA for Beginner”
(กิจกรรมหนึ่งวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์)

https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/308-atcg-dna-65.html

 

แชร์หน้านี้: