หน้าแรก สวทช. ร่วมยินดีกับเยาวชน (YSC) ในการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Sigma Xi และรางวัล Top Presenters จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sigma Xi Annual Meeting & Student Research Conference
สวทช. ร่วมยินดีกับเยาวชน (YSC) ในการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Sigma Xi และรางวัล Top Presenters จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sigma Xi Annual Meeting & Student Research Conference
19 พ.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนโครงการ YSC นายกฤษฎิ์ กสิกพันธุ์ นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย และ นายกรวีร์ ลีลาอดิศร นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ที่ปรึกษาโครงงาน ในการนำผลงาน โครงงาน Rapid Osteoporosis Risk Assessment: Non-Invasive Detection Kit of Calcium, Phosphate and pH in Human Sweat คว้ารางวัล Top Presenters ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาเคมี  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sigma Xi Annual Meeting & Student Research Conference พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Sigma Xi องค์กรวิทยาศาสตร์ระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ The Conference Center Niagara Falls รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society องค์กรทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก ได้เชิญ นายกฤษฎิ์ กสิกพันธุ์ นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย และ นายกรวีร์ ลีลาอดิศร เจ้าของผลงาน “Rapid Osteoporosis Risk Assessment: Non-Invasive Detection Kit of Calcium, Phosphate and pH in Human Sweat” รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23: YSC 2021 ซึ่งได้รับคัดเลือกจากโครงการ YSC เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ  Regeneron ISEF2021 และคว้า 2 รางวัล ได้แก่รางวัล Grand Award อันดับ 4 สาขาเคมี และรางวัล Special Award:  The best demonstration of interdisciplinary research team จาก Sigma Xi โดยทาง Sigm Xi ได้เชิญเยาวชนทั้ง 3 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sigma Xi Annual Meeting & Student Research Conference ในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัล The best demonstration of interdisciplinary research team จากเวทีการประกวดดังกล่าว

แชร์หน้านี้: