หน้าแรก สวทช.นำหน่วยงานพันธมิตรร่วมงานระดับโลก World Congress of Angel Investors 2022 ณ เมืองอันทาเลีย ประเทศตุรเคีย
สวทช.นำหน่วยงานพันธมิตรร่วมงานระดับโลก World Congress of Angel Investors 2022 ณ เมืองอันทาเลีย ประเทศตุรเคีย
30 ต.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : https://www.nstda.or.th/en/news/news-years-2022/nstda-participates-in-world-congress-of-angel-investors-wbaf-2022.html

(เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2565) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) เดินทางเข้าร่วมงาน World Congress of Angel Investors นำโดย ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างระบบนิเวศและเครือข่ายนักลงทุนระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ World Business Angels Investment Forum (WBAF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจระยะเริ่มต้น

นอกจากนี้ ปีนี้ สวทช. สนช. และ ศลช. ได้ร่วมรับตำแหน่ง High Commissioner และ Senator เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของทั้งนักลงทุนและสตาร์ตอัปให้แข็งแกร่งด้วย

การร่วมงานครั้งนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานของสตาร์ตอัปจากหลากหลายประเทศพันธมิตร โดยในปีนี้ ศลช. ได้นำ บ.วิโนน่า ไบโอเทค เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวที Global Fundraising Stage ด้วย นับเป็นเวทีระดับโลกที่มีนักลงทุนและสถาบันการลงทุนเข้าร่วมมากกว่า 41 ประเทศทั่วโลก

30 ต.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: