หน้าแรก ซอฟต์แวร์พาร์ค – เว็ลธ์ เมจิก ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักบริหารเงินออม ประกาศผลงานประกวดแอนิเมชัน / หนังสั้น
ซอฟต์แวร์พาร์ค – เว็ลธ์ เมจิก ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักบริหารเงินออม ประกาศผลงานประกวดแอนิเมชัน / หนังสั้น
19 ต.ค. 2564
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) เจ้าของเว็ปไซต์ WealthMagik.com ประกาศผลผู้ชนะโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 6 ประกวดผลงานแอนิเมชัน และหนังสั้น “เงินทองต้องใส่ใจ” ชิงเงินรางวัล  มูลค่ารวม 275,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Online โดยโครงการ Software Park -WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพการใช้เทคโนโลยี นำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินที่เข้าใจยากให้เป็นสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และหนังสั้นที่สนุก เข้าใจง่าย

          ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล  ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมโครงการจนมาถึงการประกาศผลรางวัล  Software Park Thailand ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพด้าน IT ผสมผสานความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลมาประยุกต์เพื่อการถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเข้าใจง่าย ในขณะที่พันธมิตรหลักคือ Wealth Management System ก็ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จัก และเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยวางแผนบริหารเงินออมให้งอกเงยด้วยการออมลงทุน และขอชื่นชมผู้เข้าประกวดทุกทีม ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานจากกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจที่โครงการได้มีส่วนร่วมปลูกฝังการวางแผนการออมตั้งแต่รุ่นเยาวชน และหวังว่าผลงานดีๆ ที่สร้างสรรค์ผ่านเวทีนี้ จะได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานแอนิเมชัน และหนังสั้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับชมตระหนัก และวางแผนเงินออมเพื่ออนาคตต่อไป

          ด้าน ดร.สมเกียรติ  ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม และ บลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ได้สรุปภาพรวมโครงการว่าปีนี้เป็นปีที่มีผู้สนใจสมัครเข้ามาร่วมประกวดผลงานมากที่สุดถึง 162 ทีม แยกเป็นแอนิเมชัน 116 ทีม และหนังสั้น 46 ทีม ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นมืออาชีพ ผลงานปีนี้จึงออกมาดีเยี่ยม   โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award ได้รับการยอมรับว่า เป็นการประกวดผลงานด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นงานที่คนจับตามองค่อนข้างมาก ทั้ง 162 ทีมจึงเรียกได้ว่าน่าจะเข้าถึงหัวใจของการแข่งขัน นั่นคือ การได้รับความรู้ดี ๆ  ต้องขอขอบคุณเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย พันธมิตรต่าง ๆ  รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาร่วมกันคัดเลือกจนได้ผลงานที่ดีเยี่ยม และผู้เข้าแข่งขันสามารถนำผลงานจากเวทีนี้ไปเป็นโปรไฟล์เพื่อปูทางไปสู่สถาบันการศึกษา หรือสถานที่ทำงานที่ต้องการ  ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำให้โครงการเงินออมสร้างชาติเป็นโครงการที่ปลุกกระแสให้คนไทยรักการออม เงินออมสำคัญต่อประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศมาก ทั้งยังทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีของประชากรในประเทศ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่สร้างสรรค์สื่อดี ๆ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยรักการออมมากขึ้น

           โครงการในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศถึง 162 ทีม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้สมัครจะได้เข้าร่วมกิจกรรมบูทแคมป์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการบริหารเวลาในการพัฒนาผลงาน จากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจริง

         โดย ผู้ชนะเลิศหมวดแอนิเมชัน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ทีม มานะ มานี ปิติ ชูใจ สมาชิกประกอบด้วย นางสาวสุพิชชา ปันคำ นางสาวณัชชา สถาปิตานนท์ และนางสาวศรัณย์พร ศิริสวัสดิ์ จากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับผลงาน ออมTips ออมทิพย์ ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ทีม Threesur ประกอบด้วย  นางสาวพัชรพร   รานอก  นางสาวสุภาดา  ธนะเสวี และรุจิรา  ปัญญาริกานนท์  จากมหาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงานเรื่อง Pig me เพื่อนรักนักออม ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Orion Editor สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายภาณุพงษ์ จันทร์เขียด และนายกริชเพชร รุ่งเรือง  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลงานเรื่อง Success ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก

          ผู้ชนะเลิศหมวดแอนิเมชัน ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ทีม Moving Image โดยนายอรุณกร พิค จาก  ผลงาน หนูน้อยหมวกแดงเข้ม ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Fiction Five   สมาชิกประกอบด้วย นายธีรเดช ยิ้มฟุ้งเฟื่อง และนางสาวปนัดดา ระย้า จากผลงานเรื่อง The Money  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ยี่สิบสองนาฬิกา สมาชิก นายธนกร พุฒิพัฒนมงคล   นายพุทธิพร นาคอ่อน และนางสาวญาณิศา สุวดิษฐ์  จากผลงาน The Best Treasure ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และผู้ชนะเลิศพร้อมรองชนะเลิศยังจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก

          ผู้ชนะเลิศหมวดหนังสั้น ได้แก่ ทีมราหูฟิล์ม โดยนายณรงค์ เสประโคน จากผลงานเรื่อง Crisis Point ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Moving Image โดยนายอรุณกร พิค จากผลงานเรื่องเราทุกคนคือนักมายากล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Red Rabbit โดยนางสาวสุลีวัลย์ สิริทรัพย์โภคกุล จากผลงานเรื่อง ใส่ใจที่ไม่ใส่ใจ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท  นอกจากนี้ ทุกทีมจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกอีกด้วย

แชร์หน้านี้: