หน้าแรก วิสัยทัศน์ NSTDA 6.0  
วิสัยทัศน์ NSTDA 6.0  
30 ส.ค. 2565
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ NSTDA 6.0  

“สวทช. เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์สำคัญ นำสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด”

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช.

https://www.nstda.or.th/home/introduce/about/

30 ส.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: