หน้าแรก รัฐบาลจีนประกาศมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ “The 2021 Chinese Government Friendship Award” ให้กับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช.
รัฐบาลจีนประกาศมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ “The 2021 Chinese Government Friendship Award” ให้กับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช.
19 มี.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Science and Technology Daily ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้เผยแพร่ว่า รัฐบาลจีนได้ประกาศมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ “The 2021 Chinese Government Friendship Award” ให้กับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรที่ตระหนักถึงคุณูปการสำคัญต่อความร่วมมือของ สาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรของทั้งสองประเทศ

            LONG Yun ผู้เขียนรายงานข่าวชิ้นนี้ได้เปิดหัวเรื่องไว้น่าสนใจว่า Sustainability Shaping Great Collaboration  โดยได้รายงานข่าวถึง ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับโลก ในด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความทันสมัย ​​และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

“ประเทศไทยได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ความร่วมมือจีน-อาเซียน”  ดร.ณรงค์ ได้กล่าวกับ Science and Technology Daily เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งคณะทำงาน “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน” โดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน – อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Center หรือ CATTC) ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยเร่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการค้าของทั้งสองประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ได้จัดตั้งขึ้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจระหว่างไทยและจีน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและจีนในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างไทยและจีน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น และการจัดกิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยและจีน ตามความต้องการของนักวิจัยและผู้ประกอบการทั้งไทยและจีน

ตัวอย่างผลสำเร็จของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจไทยในการสร้างความร่วมมือกับจีนในงาน China Intelligent Equipment Industry ระหว่างปี 2560-2562 การส่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระหว่างประเทศสำหรับนักจัดการด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคจีน-อาเซียน และการส่งนักวิจัยไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในประเทศจีน

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ได้กล่าวในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน ซึ่งคาดว่าแนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย อีกด้วย

*** หมายเหตุ อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ http://www.stdaily.com/English/Service/202203/c083087c1bf945b7ac0a69075014cac3.shtml

แชร์หน้านี้: