หน้าแรก TESTA เปิดเวทีเสวนาด้านพลังงาน สร้างพัฒนาการด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงานประเทศ
TESTA เปิดเวทีเสวนาด้านพลังงาน สร้างพัฒนาการด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงานประเทศ
31 มี.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : TESTA hosts a forum on electric vehicle and energy storage technology

(30 มี.ค. 64) เมืองทองธานี : สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และ UN Environment Programme จัดงานสัมมนาในงาน มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้าจัดเวทีเสวนาภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Workshop on Mainstreaming Electric Mobility in Thailand: Baseline and Alternative Energy Solution” เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Bert Fabian จาก UN Enironment Programme (UNEP) นายกรณ์ ปัญญาเครือ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายศุภศิลป์ ฉัตรมณีเวช หัวหน้าแผนกวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายรวี บุญสินสุข ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด และ ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ จากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมเป็นวิทยากร

และจัดสัมมนาช่วงบ่ายในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า: พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการสิ้นอายุขัย” โดยมี รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาในช่วงท้ายในหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าออกจากรถแล้วไปไหนต่อ?” โดยมี Mr.Li Yongchuan Product Engineering Director บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด คุณพิพัฒน์ เอี่ยมสุธนกุล ผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี กรรมการ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด และคุณกุลชา ธนะขว้าง ผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเสวนาในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงผลักดันและสร้างพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานให้กับประเทศในอนาคต

31 มี.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: