หน้าแรก สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม TechBiz Starter 2023
สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม TechBiz Starter 2023
13 พ.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ร่วมกับหลายหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “Pitching & Meet Investors” ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม “TechBiz Starter 2023” เปิดโอกาสให้นวัตกรหรือผู้ประกอบการ 23 รายที่ผ่านการบ่มเพาะในโครงการ Techbiz Starter ของ สวทช. ได้มาขึ้นเวทีนำเสนอแผนธุรกิจและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ฐานนวัตกรรม ต่อหน้าคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งมีการคัดเลือกและมอบรางวัล TechBiz Starter Funds ให้กับหลายผลงานที่มีความน่าสนใจและน่าลงทุน เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีทิศทางและมั่นคง

แชร์หน้านี้: