หน้าแรก สวทช. สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนประเทศ ขนงานวิจัยร่วมมหกรรมด้านความยั่งยืน Sustainability Expo 2022
สวทช. สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนประเทศ ขนงานวิจัยร่วมมหกรรมด้านความยั่งยืน Sustainability Expo 2022
27 ก.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(26 กันยายน 2565) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรบนเวทีเสวนาด้านความยั่งยืนในงานมหกรรม Sustainability Expo 2022 ในหัวข้อ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG ECONOMY MODEL ร่วมกับ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมเสวนา

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การร่วมงานครั้งนี้ สวทช. มีส่วนร่วมเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศให้กับภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้และเข้าใจ โดย สวทช. มีตัวอย่างของการสนับสนุนความยั่งยืนด้วยการนำโครงการและผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ประเทศมาร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจริยะและระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (Handy Sense & Farm to School) โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน ซึ่งเป็นผลงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.  ผลงานแบบจำลองสามมิติค่าการหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โครงการการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ผลงานจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.) เอ็มเทค สวทช. และ โครงการการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์บริการของระบบนิเวศในพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลน :กรณีศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี ผลงานความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ เอ็มเทค สวทช.

          นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX2022 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมารวมตัวกัน และขยายเครือข่ายออกไปยังต่างประเทศ แต่ยังคงยึดโมเดลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงานและสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนในบริบทสังคมไทย จากการริเริ่ม TSX Expo ภายใต้เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน หรือ Thailand Supply Chain Network (TSCN) ใน 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ 5 องค์กรธุรกิจได้แก่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผนึกกำลังกันพัฒนาแพลตฟอร์มสู่มหกรรมความยั่งยืนระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ SX 2022 นอกจากนี้ งาน SX2022 ยังเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) ซึ่งยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลาง โดยเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะเชื่อมโยงกลับสู่ภาคธุรกิจ

สำหรับงาน SX2022 จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบริษัทชั้นนำและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 100  แห่ง มีการสัมมนาและนิทรรศการให้ความรู้จัดแสดงตลอด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

////////////////////

27 ก.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: