หน้าแรก สวทช. จัดงานสัมมนา “Sustainability in Food Industry” เสริมแกร่งธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
สวทช. จัดงานสัมมนา “Sustainability in Food Industry” เสริมแกร่งธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
22 ก.พ. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : https://www.nstda.or.th/en/news/news-years-2023/nstda-food-acceleration-program-for-sustainability-in-food-industry.html

(22 กุมภาพันธ์ 2566) ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Sustainability in Food Industry” เพื่อให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการ ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งให้แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหาร เพื่อรับมือกับความท้าทาย ในสถานการณ์ Covid-19 โดยภายในกิจกรรมสัมมนาได้รับเกียรติจาก ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานในวันนี้เป็นงานสัมมนาภายใต้โครงการเร่งการเติบโตผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีการเพิ่มรายได้ในระดับสูง หรือ Food Acceleration Program โดยเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจไปสู่การดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และที่สำคัญคือ การเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ของสวทช. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี ทิศทางของเศรษฐกิจโลก ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำมาสู่การเพิ่มรายได้ระดับสูง ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารรายใหม่ต่อไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ทำให้พบว่ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มที่สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอาหารมีแนวโน้มขยายตัว หลายประเทศนำเข้าอาหารมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัว มีการเจรจาทางการค้ากับตลาดใหม่ๆ มากขึ้น โดยสำหรับในปี 2566 หอการค้าไทยได้บูรณาการข้อมูลประเมินแนวโน้มคาดการณ์ส่งออกสินค้าอาหารของไทยจะเติบโตที่ 0-2% หรือ มีมูลค่า 1.50-1.53 ล้านล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ สวทช. มุ่งมั่น และเห็นความสำคัญ ในการผลักดัน สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยได้จัดโครงการเร่งการเติบโตผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีการเพิ่มรายได้ในระดับสูง หรือ Food Acceleration Program เป็นโครงการที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยี รายใหม่ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สร้าง platform เครือข่ายความร่วมมือและการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ สวทช. ยังได้มีการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอีกหลายด้าน จากหลายทีมงานของ สวทช. ได้แก่

  • ด้านการเงิน : NSTDA Investment Center, NASTDA Holding
  • ด้าน IP Commercialization : สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
  • ด้าน Infrastructure : Thailand Science Park , Software Park Thailand
  • ด้านอุตสาหกรรมอาหาร : เมืองนวัตกรรมอาหาร
  • ด้านการพัฒนาบุคลากร : สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต Career for the Future

 

ดร.วรรณพ-วิเศษสงวน-ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ-BIOTEC

สำหรับงานในวันนี้ มีหัวข้อน่าสนใจ ได้แก่ Deep Tech Trends Shaping the Future of Food Industry, หัวข้อ The Way of Sustainability in Food Products, หัวข้อ FoodSERP เร่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศ “New Engine for Food Sustainability”  และเสวนาพิเศษ : Sustainability in Food Industry

 

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง นักวิจัยอาวุโส (ไบโอเทค) สวทช. พร้อมด้วย น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. และ นางเดือนเพ็ญ ธาราธิติคุณ พยาบาลโภชนบำบัด บริษัทเบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเสวนาพิเศษในครั้งนี้ด้วย

สำหรับผู้สนใจในบริการทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ หรือกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71746 , 71745 , 81490 , 81492

 

แชร์หน้านี้: