หน้าแรก สวทช. เปิดโอกาสให้ร่วมพัฒนาศักยภาพกับกิจกรรม RoboInnovator Challenge 2022 in Northeast
สวทช. เปิดโอกาสให้ร่วมพัฒนาศักยภาพกับกิจกรรม RoboInnovator Challenge 2022 in Northeast
5 เม.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Innovation: EECi) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการแข่งขัน RoboInnovator Challenge 2022 in Northeast ในหัวข้อ : Self Driving Car + Logistics  ขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ (Talents) ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics & Intelligent System: ARI) ในการออกแบบสร้างสรรค์หุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับและมีความสามารถด้านโลจิสติกส์ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 41 ทีม 163 คน

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข.) เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน RoboInnovator Challenge 2022 in Northeast ถึงแม้จะเป็นช่วงวิกฤตโควิด แต่เราก็ยังสามารถจัดงานได้และได้รับการอนุญาตจากทางจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทิศทางที่ชัดเจนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม Thailand 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ระบบอัตโนมัติ (Automation) และเราได้จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศ Automation และหุ่นยนต์ ของประเทศไทย

การได้จัดงานในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ระบบนิเวศนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการแข่งขันและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้แสดงฝีมือที่ฝึกซ้อมมาอย่างดีในการแข่งขัน จะได้รู้ว่าเรามีฝีมือในระดับใดเพื่อไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ด้าน นายณัฐพล นุตคำแหง รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) กล่าวว่า การแข่งขัน “RoboInnovator Challenge 2022 in Northeast by Software Park Thailand” เป็นการจัดการแข่งขันที่เฟ้นหาความสามารถพิเศษ (Talents) ในการควบคุมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอัจฉริยะ (Self Driving Car) ที่สามารถตอบโจทย์ระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากร จากจุดต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางตามความต้องการของลูกค้า (Logistics) โดยคณะผู้จัดงานเป็นผู้กำหนดโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าแข่งขันต้องพัฒนาหุ่นยนต์ของตนเองให้สามารถแก้โจทย์ต่างๆ ได้

การแข่งขันในสนามกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีม ArmandoThirteen (โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า) และรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท ทีมล้านนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) และทีม SKR-CS-Robot (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล) พร้อมด้วยรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ทีม RobotA สุดท้ายรางวัลชมเชย ประเภท Best Technical จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ทีม SKR_MWP (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล) และ ทีม SKR-CS-Robot1 (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม “RoboInnovator Challenge 2022 by Software Park Thailand” ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://roboinnovator.com/ แล้วพบกับการแข่งขันในสนามกลุ่มภาคเหนือ วันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. และการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16-19 มิ.ย. ต่อไป

 

5 เม.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: