หน้าแรก เดินหน้าขยายผล “วินจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง
เดินหน้าขยายผล “วินจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง
2 ก.พ. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน จัดกิจกรรม Kick-off โครงการความร่วมมือวิจัย “รถจักรยานยนต์รับจ้างพลังงานไฟฟ้า สู่สังคมที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและขยายผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไปสู่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ นำร่องในพื้นที่เขตสามย่าน กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

แชร์หน้านี้: