หน้าแรก Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ รับสังคมสูงวัย
Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ รับสังคมสูงวัย
17 ธ.ค. 2563
0
บทความ
เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ รับสังคมสูงวัย

Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ รับสังคมสูงวัย

 

ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 นั่นหมายความว่า ในสังคมหรือประเทศนั้นๆ จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ

ด้วยการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ประชากรผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนขึ้น ทว่าบางครั้งสภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพไปตามวัยอาจทำให้หลายๆ ครั้ง การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ มีอุปสรรคในด้านร่างกายทั้งการลุก การนั่ง การยืนหรือเกิดอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มได้

การคิดค้นนวัตกรรมจากงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมสูงวัย จึงเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง โดยล่าสุด เอสบี ดีไซน์ สแควร์ จับมือกับ เอ็มเทค สวทช. พัฒนา Power Lift Bed เตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น ที่มีกลไกช่วยให้การลุก นั่ง ยืน ได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูงในการใช้งานและควบคุมง่ายผ่านรีโมตคอนโทรล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ ประหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนสุดล้ำในบ้านที่อุ่นใจ มีความปลอดภัยและเหมาะกับการใช้งานในสังคมสูงวัย

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ เอสบี  ครั้งนี้ เอ็มเทค สวทช. ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์คือผู้สูงอายุที่พอดูแลตัวเองได้และผู้ป่วยพักฟื้น เนื่องจากปัจจุบันประชากรโลกเสียชีวิตน้อยลงกว่าในอดีตมาก ส่วนหนึ่งก็มาจากนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตตั้งแต่ด้านสุขภาพ การแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลในเชิงพฤติกรรมของผู้คนกลับมาเห็นความสำคัญในเรื่องการสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น ทำให้เกิด New Normal หรือความปกติรูปแบบใหม่กับผู้สูงอายุที่ต้องออกห่างสังคมนอกบ้านมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมเชิงป้องกัน จึงเป็นโจทย์และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตนเองในระยะยาว ช่วยลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การพลัดตกหกล้ม ซึ่งเป็นโจทย์ที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานจริง โดยทีมวิจัย นำโดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ เอ็มเทค สวทช. ใช้กระบวนการออกแบบที่นำเอาผู้ใช้มาเป็นศูนย์กลาง หรือ Human-centric design ที่ให้ความสำคัญทั้งผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง ในทุกช่วงของการออกแบบอุปกรณ์การใช้งานเพื่อให้งานวิจัยมีโอกาสนำไปใช้จริง

ผลงานวิจัย “โจอี้ – เตียงตื่นตัว” เป็นตัวช่วยให้ผู้สูงอายุลุกนั่งและลุกขึ้นยืนได้สะดวกมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม และลดภาระของผู้ดูแล นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังการผ่าตัดและผู้ป่วยที่มีความลำบากในการเคลื่อนที่ เช่น โรคอัมพฤกษ์ โดยเตียงตื่นตัวได้รับการออกแบบจากมุมมองด้านต่างๆ ของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล แพทย์และพยาบาล และพัฒนาจนมั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการผลิตและจำหน่ายจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำอย่างบริษัท SB Design square ทำการปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเน้นความสวยงามน่าใช้ ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนเตียงผู้ป่วย และตอนนี้ก็พร้อมแล้วสู่การนำไปใช้จริงภายใต้ชื่อเตียง Power Lift Bed

นายพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เปิดเผยว่า ตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เรามุ่งเน้นเรื่อง Customer Centric หรือการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อให้ทุกๆ การพัฒนาเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและแนวคิดนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรจวบจนปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มบริษัทเอสบีฯ ในฐานะผู้ประกอบภาคธุรกิจ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความพร้อมรับกับแนวโน้มสังคมที่จะเกิดขึ้น และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทีมเอ็มเทคในการพัฒนาโปรเจกต์ Power Lift Bed นี้ ให้เกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านรูปลักษณ์ที่สวยงามและฟังก์ชันใช้สอยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

 

Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ รับสังคมสูงวัย

 

“เตียงนอน Power Lift Bed เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานวิจัยเตียงตื่นตัว (Joey – Active bed) หรือเตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกยืน โดยเอสบีได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัยดังกล่าวในการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์  ซึ่งนับเป็นรายแรกที่พัฒนาเตียงลักษณะนี้ขึ้นภายในประเทศ โดยเตียงนอน Power Lift Bed นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่มีความลำบากในการขยับตัว เตียงมีกลไกที่จะช่วยปรับท่าทางให้ผู้ใช้งานสามารถลุก นั่ง ยืน ได้ด้วยตัวเอง ลดความเสี่ยงในการหกล้ม มีฟังก์ชันหมุนได้ 90 องศา และควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล จึงสร้างความคล่องตัวได้มากกว่าเตียงธรรมดาทั่วไป”

กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี กล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องฟังก์ชันที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เตียงนอน Power Lift Bed ยังได้รับการพัฒนาในด้านรูปลักษณ์ให้มีดีไซน์สวยงามดูเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งภายในบ้าน จึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเตียงผู้ป่วยแบบทั่วไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยเติมเต็มความสุขและการใช้ชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ใช้งานและลูกหลานที่ทำหน้าที่ดูแลด้วย

 

Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ รับสังคมสูงวัย

 

“ผมเชื่อว่าการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของทุกๆ คน เราจึงตั้งใจพัฒนาเตียงนอนนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกหลานได้นำไปมอบแทนความรักความห่วงใยให้กับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อเป็นการดูแลคนที่คุณรักด้วยสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งขณะนี้เตียงนอน Power Lift Bed จัดแสดงอยู่ที่ เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” นายพิเดช กล่าวทิ้งท้าย

Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ รับสังคมสูงวัย

สำหรับใครที่ต้องการพาผู้สูงอายุที่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ไปทดลองสินค้าจริงสามารถไปสัมผัสกันได้ที่เอสบี ดีไซน์สแควร์ 4 สาขา คือ สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, สาขาคริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) สาขาบางนา และสาขาพระราม 2 โดยมีโปรโมชันดีลดีราคาพิเศษ ที่จะทำให้ลูกๆ ได้มีของขวัญพิเศษรับปีใหม่นี้ให้คุณพ่อคุณแม่โดยมีส่วนลดเพิ่มให้อีก 10% และผ่อน 0% 4 เดือน (กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563

แชร์หน้านี้: