หน้าแรก นักศึกษาทุน สวทช. เข้าร่วมพิธีประกาศผลในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023
นักศึกษาทุน สวทช. เข้าร่วมพิธีประกาศผลในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023
17 พ.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

14 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ได้นำนักศึกษาทุน สวทช. โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) และเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัยภาคฤดูร้อน ณ สวทช. เข้าร่วมพิธีประกาศผลในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 และร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยสวทช. ภก.ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ที่ได้รับ”รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2566″ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีประกาศผลในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี

โดยนักศึกษาทุน สวทช. ที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้และวิทยาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แสดงถึงความสำคัญและประโยชน์ของความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ (Commercialization) โดยเป็น Networking Platform ที่เชื่อมโยงทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ พร้อมจุดประกาย ความคิดและได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลประจำปี 2566 ต่อการศึกษาและสร้างสรรค์งานวิจัยต่อไป

17 พ.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: