หน้าแรก 3 องค์กร ร่วมผลักดันสร้างมาตรฐานคาร์บอนกลาง อาเซียน
3 องค์กร ร่วมผลักดันสร้างมาตรฐานคาร์บอนกลาง อาเซียน
21 พ.ค. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. (NSTDA) และ กรีนสแตนดาร์ด (GSD) ผนึกกำลัง เอซีไอ (ACI) องค์กรมาตรฐานคาร์บอนจากประเทศสิงคโปร์ เตรียมร่วมมือ สร้างมาตรฐานคาร์บอนกลางของอาเซียน พร้อมเทคโนโลยีการลดคาร์บอนและกรรมวิธีขั้นตอนคำนวนคาร์บอนกลางของอาเซียนร่วมกัน โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พร้อมให้การสนับสนุน ภายใต้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณวิชัย ทองแตง ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างการทำงานร่วมกัน การต่อยอดกัน ขององค์กรหลายองค์กรให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าประสงค์ของภูมิภาคอาเซียน

16 พฤษภาคม 2567 – กรุงเทพฯ – กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับ บริษัท กรีนสแตนดาร์ด จำกัด หรือ GSD และ Asia Carbon Institute หรือ ACI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเตรียมสร้าง “มาตรฐานคาร์บอนกลางของอาเซียน” ให้สอดคล้องกับลักษณะจำเพาะเจาะจงของภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและระบบนิเวศเฉพาะตน มีลักษณะการทำการเกษตรและปศุสัตว์ที่แตกต่าง ความหลากหลายของภาคอุตสาหกรรมเฉพาะตัว รวมทั้งมีภาคการท่องเที่ยวและภาคสาธารณสุขที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะในภูมิภาค ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีลดคาร์บอนของตนในรูปแบบเฉพาะตัวของภูมิภาค

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยนาย จอห์น โล (John Lo) ประธานและผู้ก่อตั้ง Asia Carbon Institute หรือ ACI และ ดร. ก้องเกียรติ สุริเย ประธานบริหาร บริษัท กรีนสแตนดาร์ด ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดย สวทช. เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างมาตรฐานกรรมวิธีขั้นตอนลดคาร์บอนกลางของอาเซียน และมี ACI ที่ทำงานร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นมาตรฐานคาร์บอนกลางของอาเซียน เพื่อรองรับโครงการลดคาร์บอนระดับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาค ภายใต้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผลสู่การผลิตเชิงพานิชย์ของ กรีนสแตนดาร์ด (GSD)

ทั้งนี้การร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแตง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ความร่วมมือมาตรฐานคาร์บอนกลางของเอเชีย พร้อมด้วย ดร. พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในงาน และเป็นที่ปรึกษาในความร่วมมือดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

แชร์หน้านี้: