หน้าแรก เปิดรับสมัครทุน NSTDA-SINGA เรียนต่อปริญญาเอก 4 ปี ที่สิงคโปร์ ประจำปี 2024
เปิดรับสมัครทุน NSTDA-SINGA เรียนต่อปริญญาเอก 4 ปี ที่สิงคโปร์ ประจำปี 2024
13 ธ.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

เปิดรับสมัครทุน NSTDA-SINGA เรียนต่อปริญญาเอก 4 ปี ที่สิงคโปร์ ประจำปี 2024 ส่งใบสมัครถึง 31 ธันวาคม 2023

**สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ใกล้หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ป.ตรี ป.โท กำลัง/เคยรับทุน สวทช.หรือ Alumni นักศึกษาทุน สวทช. ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (อยู่ในเครือข่าย สวทช.)

NSTDA-SINGA Scholarships (ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ Singapore International Graduate Award (SINGA)) คัดเลือกผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาพันธมิตรของโครงการ ได้แก่

 1. Agency for Science, Technology & Research (A*STAR) https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-graduate-award-singa/a-star-supervisors-projects
 2. Nanyang Technological University (NTU), https://shorturl.asia/jug4M
 3. The National University of Singapore (NUS) https://nusgs.nus.edu.sg/programmes/
 4. The Singapore University of Technology and Design (SUTD) https://shorturl.asia/tcCs8
 5. Singapore Management University (SMU) https://computing.smu.edu.sg/phd

ผู้สมัครต้องมี

 1. สัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษา ในมหาวิทยาลัยในไทย (GPAX ไม่น้อยกว่า 3.3 หรือไม่ต่ำกว่าคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2)

ทุนสนับสนุนอะไรบ้าง

 • ค่าเล่าเรียน สนับสนุนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลา 4 ปี
 • เงินเดือน ๆ ละ 2,200 ดอลลาร์สิงคโปร์ และจะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,700 ดอลลาร์สิงคโปร์ หลังจากผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ค่าใช้จ่ายในครั้งแรก (one-time settling-in allowance) 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • ค่าโดยสารเครื่องบิน 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์

 

Timeline

 • วันที่ 31 ธ.ค. 2023 ปิดรับใบสมัคร
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2024 สัมภาษณ์ผู้สมัคร
 • เดือนเมษายน 2024 ประกาศผล
 • เดือนสิงหาคม 2024 เปิดภาคการศึกษา

 

รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-564-7000 ext. 1424 or 77225 (เวลาราชการ)
หรืออีเมล์ NSTDA_SINGA@nstda.or.th

13 ธ.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: