หน้าแรก สวทช. รับโล่รางวัล “คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2564-2565)
สวทช. รับโล่รางวัล “คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2564-2565)
4 มี.ค. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(3 มีนาคม 2566) ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้ารับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่รางวัล ในงานพิธีมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกันนี้ในงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อไป

รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” มาจากการที่องค์กรได้รับการประเมินในระดับสูงสุดของเกณฑ์ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานในด้านการส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ ในปี 2565 สวทช. ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นตัวแทนองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงฯ โดยในปี 2564 นั้น สวทช. ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดปทุมธานีให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นการได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ในการตระหนักถึงความโปร่งใส และนำคุณธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน

แชร์หน้านี้: