หน้าแรก สวทช. ร่วมงานเปิดโครงการ MICE Winnovation ใช้นวัตกรรมจัดงานไมซ์ จับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไมซ์และผู้ให้บริการนวัตกรรม เทคโนโลยี
สวทช. ร่วมงานเปิดโครงการ MICE Winnovation ใช้นวัตกรรมจัดงานไมซ์ จับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไมซ์และผู้ให้บริการนวัตกรรม เทคโนโลยี
26 มี.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(26 มี.ค. 64) กรุงเทพฯ : นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการจัดหานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับการจัดงานไมซ์ หรือ MICE Winnovation ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ TCEB เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ซึ่งโครงการ MICE Winnovation มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมนวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ และเชื่อมโยงเป็น Marketplace สำหรับผู้ประกอบการไมซ์และผู้ให้บริการนวัตกรรม เป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานราก ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย และเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และบรรเทาผลกระทบของการจัดงานไมซ์จากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย สวทช. ได้สนับสนุนในส่วนของการสรรหาและร่วมคัดเลือกบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมเพื่อลงใน MICE Innovation Catalog แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สามารถแก้ปัญหา หรือช่วยต่อยอดการทำงานให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีการจัดหมวดหมู่นวัตกรรมที่จะใช้งานครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน การบริหารจัดการระหว่างงาน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ หลังการจัดงาน อีกทั้งยังสนับสนุนผลงานนวัตกรรมจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer)

และ นวัตกรรมปุ่มกด ‘ลิฟต์ไร้สัมผัส’ หรือ MagikTuch ซึ่งเป็นผลงานจากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ที่จะเป็นปรากฏใน MICE Innovation Catalog อีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถเลือกหานวัตกรรมและสามารถติดต่อผู้ให้บริการนวัตกรรมได้โดยตรงที่เว็บไซต์ http://innocatalog.tceb.or.th/


(ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. )

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer)

นวัตกรรมปุ่มกด ‘ลิฟต์ไร้สัมผัส’ หรือ MagikTuch

แชร์หน้านี้: