หน้าแรก กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยม รพ.สนามบ้านวิทย์ฯ เพื่อคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้
กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยม รพ.สนามบ้านวิทย์ฯ เพื่อคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้
31 พ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (31 พ.ค. 64) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย นายสว่าง ศรีสม นางอาทิชา นราวรวัชร นางสาวเครือวัลย์ เที่ยงธรรม และนางสาวพิมพ์ปญา อติสิราวัชร์ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยมี ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในฐานะอนุกรรมาธิการ ให้การต้อนรับ

สำหรับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ มีความพร้อมในการเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยคนพิการกลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการทางกายที่อายุต่ำกว่า 65 ปี ที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ได้แก่ พิการทางการเห็น ทางการได้ยิน และทางกายหรือการเคลื่อนไหว ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการที่มีอยู่ ทั้งนี้การดูแลครอบคลุมถึงสมาชิกครอบครัวคนพิการและผู้ดูแล ที่มีผลตรวจพบเชื้อโดยวิธี PCR ณ สถานพยาบาลทั่วไป โดยใช้พื้นที่ชั้น 5 – 10 ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสามารถรองรับได้ 224 เตียง

โดยกรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ ได้เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลคนพิการ เพื่อให้การดูแลคนพิการและผู้ดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์ในการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับความพิการ รวมทั้งสามารถติดตามถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่พักรักษาตัว โดยกระบวนการรับข้อมูลผู้ป่วยคนพิการจะมีการประสานงานรับเรื่องจากทั้งสายด่วนคนพิการ และสายด่วน 1668

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ อาคาร รวมถึงบุคลากรร่วมดำเนินการแล้วยังนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับคนพิการประเภทต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม เช่น รถเข็นส่งของบังคับระยะไกล เปลความดันลบ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี เครื่องช่วยสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้เตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ส่วนตัวฯลฯ สำหรับคนพิการระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดบุคลากรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับ-ส่ง คนพิการที่ติดโควิด-19 มาร่วมปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้สามารถประสานแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่สายด่วน 1668 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 เพื่อประสานส่งต่อคนพิการ ครอบครัว และผู้ดูแลเพื่อเข้ารับบริการ

31 พ.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: