หน้าแรก คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เยี่ยมชมงาน สวทช.
คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เยี่ยมชมงาน สวทช.
11 ก.พ. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ก.พ.2565 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) , นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. , ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) , ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) และผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ , พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ศูนย์ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน Military Standard MIL-STD 461 MIL-STD 810 และศูนย์ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ตามมาตรฐาน Military Standard MIL-STD 461 MIL-STD 810

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ดร.ณรงค์ ได้แนะนำหน่วยงานและพันธกิจหลักของ สวทช. จากนั้นคณะผู้บริหาร สวทช. และ สทป. ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการบริการรับรอง ทดสอบ และสอบเทียบยุทโธปกรณ์ทางทหาร (Military Equipment) รวมทั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง (Duo-use Technology) หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ลดการนำเข้า สร้างทั้งรายได้และความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประเทศ ซึ่งจะมีความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป.

11 ก.พ. 2565
0
แชร์หน้านี้: