หน้าแรก เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
25 มี.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัย ENTEC สวทช. โชว์ตัวอย่างผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงโชว์ต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐาน สำหรับการนำไปใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นจากหลายผู้ผลิตในอนาคต

 

พบกับตัวอย่างผลงานแพ็กแบตเตอรี่ และทีมนักวิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานได้ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac

25 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: