หน้าแรก เทคโนโลยีการผลิตส่วนผสมฟังก์ชั่นจากจุลินทรีย์ “โพรไบโอติก”
เทคโนโลยีการผลิตส่วนผสมฟังก์ชั่นจากจุลินทรีย์ “โพรไบโอติก”
26 มี.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. โชว์ตัวอย่างผลงานจากความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตส่วนผสมฟังก์ชั่น (Functinal Ingredients) และเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งได้มาตรฐานสากล สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจที่ต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเซลล์จุลินทรีย์โพรไบโอติกไปเป็นส่วนผสมฟังก์ชั่นในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และเวชสำอาง นับเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้าวัตถุดิบ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย และเป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

พบกับทีมนักวิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส่วนผสมฟังก์ชั่นจากจุลินทรีย์โพรไบโอติก ได้ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac

26 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: