หน้าแรก “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง
“มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง
28 มี.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี  รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายุน้ำมะพร้าวน้ำหอม จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าหลากหลายผลิตภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบของการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ไปเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

พบกับทีมนักวิจัยและตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac

แชร์หน้านี้: