หน้าแรก “เปล – เต็นท์ความดันลบ” นวัตกรรมสู้โควิด-19 สู่การรับมือโรคอุบัติใหม่
“เปล – เต็นท์ความดันลบ” นวัตกรรมสู้โควิด-19 สู่การรับมือโรคอุบัติใหม่
10 ก.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

MTEC สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจาก สกสว. – สวรส. – วช. และ ศลช. ร่วมมือกันเดินหน้าผลักดัน ชุดนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รองรับโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำอุบัติใหม่ ประกอบด้วย PETE เปลความดันลบ และ HI PETE เต็นท์ความดันลบ เพื่อต่อยอดพัฒนาให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น เตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจาก PETE และ HI PETE เป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

10 ก.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: