หน้าแรก สวทช. ผนึกกำลัง มธ. – OR พัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
สวทช. ผนึกกำลัง มธ. – OR พัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
13 มี.ค. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ เช่น โครงการวิจัยการพัฒนาระบบตรวจวัดสำหรับการวิเคราะห์เอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง และโครงการร่วมวิจัยการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาแฟ เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปส่งเสริมและยกระดับภาคธุรกิจสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG และ SDGs ของประเทศ.

13 มี.ค. 2567
0
แชร์หน้านี้: