หน้าแรก “ราชพฤกษ์อวกาศ” จากเมล็ดพันธุ์อวกาศ สู่ต้นกล้าเพื่อการเรียนรู้
“ราชพฤกษ์อวกาศ” จากเมล็ดพันธุ์อวกาศ สู่ต้นกล้าเพื่อการเรียนรู้
26 ธ.ค. 2565
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการส่งมอบ “ราชพฤกษ์อวกาศ” ในเฟสแรก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) และหลายหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้คัดเลือกเมล็ดราชพฤกษ์ จำนวน 360 เมล็ด ส่งขึ้นไปเก็บรักษาบนสถานีอวกาศนานาชาติ เป็นเวลา 7 เดือน ก่อนถูกส่งกลับลงมายังพื้นโลก และนักวิจัยไทยได้ทยอยนำเมล็ดไปทดลองปลูกในโรงเรือน เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดจากอวกาศ กับต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติ

 

สำหรับการทดลองปลูกในเฟสแรก ปัจจุบันเมล็ดเจริญเติบโตเป็น “ต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ” ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบให้แก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ รวม 21 แห่งจากทั่วทุกภูมิภาค นำไปปลูกในพื้นที่และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของพืชต่อไป โดยมีความมุ่งหวังให้ “ราชพฤกษ์อวกาศ” เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเยาวชน

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีราชพฤกษ์อวกาศที่รอการเพาะปลูกและเลี้ยงดูเพื่อการศึกษาวิจัยในเฟสต่อไป ซึ่งสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจสมัครขอรับราชพฤกษ์อวกาศ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/spaceeducation หรือเฟซบุ๊ก NSTDA SPACE Education

แชร์หน้านี้: