หน้าแรก EnPAT น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยาก จากปาล์มน้ำมันไทย
EnPAT น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยาก จากปาล์มน้ำมันไทย
24 ม.ค. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. พัฒนา EnPAT น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยาก ผลิตจากปาล์มน้ำมันไทย เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุไฟไหม้ลุกลามในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย ปัจจุบันทีมนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานการไฟฟ้าภาครัฐ เตรียมนำไปทดสอบการใช้งานจริงในพื้นที่นำร่องเป็นเวลา 1 ปี ก่อนขยายผลการใช้งานต่อไป

แชร์หน้านี้: