หน้าแรก “End of Waste” เพิ่มมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“End of Waste” เพิ่มมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ก.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการผลักดันเพิ่มมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรม ให้เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการสิ้นสุดการเป็นของเสีย (End of Waste) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Econo my)

โดยความร่วมมือครั้งนี้ สวทช. พร้อมนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ากากของเสีย หรือวัสดุเหลือทิ้ง ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการนำกลับมาเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่สังคมที่มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model

แชร์หน้านี้: