หน้าแรก สวทช. จับมือ ทีเซลล์ ผลักดันผู้ประกอบการอุตฯ เวชสำอางไทยสู่ตลาดโลก
สวทช. จับมือ ทีเซลล์ ผลักดันผู้ประกอบการอุตฯ เวชสำอางไทยสู่ตลาดโลก
14 ต.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : NSTDA and TCELS team up to bring Thai cosmetic companies to the world stage

โปรแกรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้กลุ่มโปรแกรมอาหารและส่วนผสมฟังก์ชั่นบนฐานการผลิตที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน 3 ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน ; The international innovation fair for cosmetic and perfume industry วันที่ 12-13 ตุลาคม 2565 ณ Carousel du Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสารสกัด/สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติด้านการชะลอวัย (Anti-aging) โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.กนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดบูธนิทรรศการพร้อมเยี่ยมชมผลงาน โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย (รักษาการ) รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการโปรแกรมนวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ สวทช. และ น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ทีเซลล์ พร้อมคณะให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดบูธนิทรรศการ

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย (รักษาการ) รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการโปรแกรมนวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ สวทช. กล่าวว่าผู้ประกอบการ 3 รายที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมงานฯ ได้แก่ บริษัท เดวิด เอนเตอร์ไพร์ส แอนด์ ดีวีลอปเมนต์ จำกัด, บริษัท ไอเดียทูเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด และบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศ  (Cosmetic Innovation and Business Link)  ซึ่งเป็นความร่วมมือของพันธมิตรหลายฝ่าย ได้แก่ ทีเซลล์, สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค), สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย, มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในการคัดเลือกจะผ่านการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (CosmeNovation) เพื่อแสวงหาผู้ประกอบการไทยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสารสกัด หรือสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยเน้นสารที่มีคุณสมบัติด้านการชะลอวัย (Anti-aging) โดยผู้ประกอบการจะได้ร่วมกับที่ปรึกษาวิจัยจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการวิเคราะห์ ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัด/ผลิตภัณฑ์ ผ่านกลไกการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ของ สวทช. รวมถึงมีการเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านหลักสูตรการอบรม Master Class  เช่น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เวชสำอาง, การจัดทำแผนธุรกิจ, การเจราธุรกิจ รวมถึงการเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านเวชสำอาง/สารสกัดจากตัวแทนผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

ทั้งนี้ภายในงาน COSMETIC 360 ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น การจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์, การเจรจาธุรกิจร่วมกับบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำระดับโลกรวมถึงรับทราบและรับรู้แนวโน้ม/ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและตลาดโลก เป็นต้น อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยที่สามารถแข่งขันในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

14 ต.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: