หน้าแรก สตาร์ทอัพร่วมทุนไทย-จีน “Cannabi Biotech” เสริมแกร่งธุรกิจสุขภาพการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ของโลก
สตาร์ทอัพร่วมทุนไทย-จีน “Cannabi Biotech” เสริมแกร่งธุรกิจสุขภาพการแพทย์ไทยสู่ศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ของโลก
13 ธ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท Cannabi Biotech เป็นบริษัท NSTDA Startup ก่อตั้งภายใต้โครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนโดยบริษัท Cannabi Biosciences ประเทศจีน และ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี่ สุขภาพ และ การพัฒนายาใหม่ เพื่อดึงเงินลงทุนจากประเทศจีนอีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านการแลกเปลี่ยนงานวิจัย นวัตกรรม การตลาด

เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ที่ผ่านมาบริษัท Cannabi Biotech ได้ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัยแก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในหลายโครงการวิจัย อีกทั้งพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อยอดการตลาดในระดับนานาชาติให้แก่บริษัท SMEs ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยนเรศวรและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปีหน้าบริษัท Cannabi Biotech และ Cannabi Biosciences ได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท VividKorea ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีในการดำเนินธุรกิจด้านคลินิกความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ของโลก และ Waza Internation Group ในการนำเงินลงทุนจากประเทศจีนเพื่อเน้นธุรกิจด้านคลินิกเสริมความงามและชะลอวัย และ นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่าง Waza International Group, Cannabi Biotech และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการนำส่งแบบ Atomization ให้แก่ประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันในตลาดโลก

13 ธ.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: