หน้าแรก “ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร” ผลิตจากจุลินทรีย์ ลดใช้สารเคมี
“ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร” ผลิตจากจุลินทรีย์ ลดใช้สารเคมี
17 ม.ค. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนา ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร ทำจากจุลินทรีย์ ประกอบด้วย ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช และชีวภัณฑ์ควบคุมวัชพืช มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้สารเคมี พร้อมจัดทำ SOP คู่มือการจัดการศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์แบบครบวงจร เพื่อเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรจัดการแปลงเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ผู้ที่สนใจติดตามได้ที่ Facebook : ชีวภัณฑ์ไบโอเทค เพื่อผักผลไม้ปลอดภัย

แชร์หน้านี้: