หน้าแรก สวทช. เปิดตัว “โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค”
สวทช. เปิดตัว “โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค”
10 มี.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ไบโอเทค สวทช. เปิดตัว โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค” BIOTEC Bioprocessing Facility (BBF) สำหรับการดำเนินงานวิจัยและให้บริการด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของไทย

 

สำหรับโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค ตั้งอยู่ที่อาคาร BIOTEC pilot plant อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ทั่วไปและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้สถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล Codex GHPs และ HACCP ครอบคลุมกระบวนการต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ , การทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ , การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาและสร้างพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชีวกระบวนการในระดับขยายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 564 7000 , หรืออีเมล์ kobkul@biotec.or.th

10 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: