หน้าแรก สวทช. รวมพลัง! ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน
สวทช. รวมพลัง! ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน
28 ธ.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. แถลงผลงานประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดสวทช. ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายเอกชนนำ รัฐสนับสนุนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี พร้อมเปิดแผน 11 BCG Implementation ในปี 2567 ที่มุ่งมั่นนำงานวิจัยนวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการไปเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

แชร์หน้านี้: