หน้าแรก การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
23 ก.ค. 2563
0
BCG
ข่าวประชาสัมพันธ์

BCG banner

“การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จัดโดย :

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
    • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
    • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
    • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ
    • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


พิธีเปิดงานประชุมสมัชชาและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การบรรยาย “9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ”

สาขาเกษตร :- โดย นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

สาขาอาหาร :- โดย นายธีรพงศ์ จันศิริ

สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ :- โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

สาขานวัตกรรมต่อยอดสู่มูลค่าเพิ่ม :- โดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

สาขายาและวัคซีน :- โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

สาขาเครื่องมือแพทย์ :-โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

สาขาการท่องเที่ยว :- โดย นายกลินท์ สารสิน

สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

 

23 ก.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: