หน้าแรก สวทช. ร่วมแสดงความยินดีพันธมิตร AIT เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. ร่วมแสดงความยินดีพันธมิตร AIT เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ก.ย. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 7 กันยายน 2566) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมพิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) ซึ่งได้รับการกำหนดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (AIT BOI Science and Technology Park) โดยมี Prof. Kazuo Yamamoto อธิการบดีสถาบัน AIT กล่าวต้อนรับ และ ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหารสถาบัน AIT กล่าวเปิดงาน
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวแสดงความยินดีกับสถาบัน AIT หนึ่งในองค์กรพันธมิตรที่สำคัญของ สวทช. โดย สวทช. มุ่งมั่นที่จะผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการอภิปรายแบบกลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “การสำรวจโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมในประเทศไทย” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ AIT ที่จะช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคการวิจัย และภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมแห่งอนาคต
แชร์หน้านี้: