หน้าแรก เปิดรับสมัครทุน TGIST ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครทุน TGIST ประจำปี 2565
2 ก.พ. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

โดยโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังจะเข้าศึกษาหรือศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี ที่สนใจสมัครขอรับทุน โดยโครงการวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนไม่เกิน 25 ทุน จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในหมวดค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.nstda.or.th/tgist/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail: tgist@nstda.or.th
โทร. 02 564 7000 ต่อ 1459, 1425

20220202-tgis

 

2 ก.พ. 2565
0
แชร์หน้านี้: