............................................................................................

 

ฟรี!!! เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน สวทช.
ไปศึกษาดูงานด้าน BIO-ECONOMY
ณ ประเทศเยอรมัน

สำหรับผู้ได้รับทุน สวทช. : TGIST, NUI-RC, YSTP,JSTP และ
TAIST-TOKYO TECH สวทช. ร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน สวทช. ในโครงการ TGIST NUI-RC YSTP JSTP และ TAIST-Tokyo Tech ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งสิ้น 5 คน

เพื่อร่วมคณะศึกษาดูงานด้าน BIO-ECONOMY ในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและภาคเอกชน ประเทศเยอรมนี วันที่ 14-22 เม.ย. 61
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด คลิก

............................................................................................

 
 

กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า ของทุกปี
ภาคต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 
- รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)
- สำเนาผลงาน เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
- คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.
   รวมทั้งความเห็นว่าสมควรให้สนับสนุนทุนต่อไปหรือไม่

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2560
แบบสอบถามภายหลังจบการศึกษา
      สำหรับผู้ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
แบบฟอร์มเข้าพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย
อาจารย์ และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้
ที่อีเมล์ tgist@nstda.or.th

........................................................................

รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์   ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.