หน้าแรก ทอ. ใช้ FaceD-Tech: AI face Tracking ระบบจดจำใบหน้าบุคคลฯ ของ สวทช. ในตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “อินทรีปันสุข” พร้อม ผบ.ทอ. มอบตู้ฯ ให้กับโรงพยาบาลภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
ทอ. ใช้ FaceD-Tech: AI face Tracking ระบบจดจำใบหน้าบุคคลฯ ของ สวทช. ในตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “อินทรีปันสุข” พร้อม ผบ.ทอ. มอบตู้ฯ ให้กับโรงพยาบาลภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
10 มิ.ย. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำ ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “อินทรีปันสุข” พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ต้นแบบ FaceD-Tech: AI face Tracking จาก ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD: National Security and Dual-Use Technology Center) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FaceD-Tech: AI face Tracking เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการจดจำใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์ตรวจพบลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจจับและทำการปลดล็อกตู้ ถ้าหากผู้ที่ยืนหน้าตู้ไม่ถูกบันทึกซ้ำหน้า ภายใน 48 ชั่วโมง ระบบจะเริ่มทำงานโดยปลดล็อคช่องเก็บของจำนวน 23 ตู้ ทำให้ผู้ที่มาบริจาคของหรือผู้ต้องการของสามารถเลือกเปิดช่องเพื่อหยิบของที่ต้องการ หรือใส่ของที่นำมาบริจาคได้ พร้อมกันนี้ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “อินทรีปันสุข” ให้กับโรงพยาบาลภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ โดยมี ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD: National Security and Dual-Use Technology Center) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วมงาน

10 มิ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: