หน้าแรก สวทช.ร่วมรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2564 2565”
สวทช.ร่วมรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2564 2565”
3 ก.พ. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2564 2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 2022) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 และนำผลงานนักประดิษฐ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน โชว์นวัตกรรมกว่า 1,000 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจ ชีวิต สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าสิ่งประดิษฐ์ไทยสู่สาธารณชน

พร้อมด้วยพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 2565 เป็นครั้งที่ 47 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย สวทช. ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วยดังนี้

“วันนักประดิษฐ์” จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันประวัติศาสตร์การจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 2565 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นเวที ระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และสาธารณชน เป็นกลไกในการ สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ แก่นักประดิษฐ์ไทย และเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศ พร้อมสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น

 

แชร์หน้านี้: