หน้าแรก โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รักษาผู้ป่วยโควิด-19
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รักษาผู้ป่วยโควิด-19
1 มิ.ย. 2564
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

เปิดแล้ว! โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับผู้พิการที่ติดเชื้อ โควิด19 เริ่ม 1 มิ.ย. เป็นวันแรก

แชร์หน้านี้: