หน้าแรก แล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม ให้บริการเชิงพาณิชย์แห่งแรกในไทย!
แล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม ให้บริการเชิงพาณิชย์แห่งแรกในไทย!
24 ก.ค. 2565
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัท พี โซลูชัน จำกัด ต่อยอดความสำเร็จการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม เปิดตัวห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม พร้อมให้บริการในเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ จ.สุพรรณบุรี

 

การเปิดตัวห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกและผู้พัฒนาพันธุ์อินทผลัมพันธุ์ทานสดต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ในการขยายพันธุ์ต้นกล้าด้วยเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของทีมนักวิจัยไบโอเทค สวทช. เป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการนำเข้าต้นพันธุ์อินทผลัมจากต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกระดับสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นอินทผลัม ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยในอนาคต สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG model

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท พี โซลูชัน จำกัด โทร. 081-3751969

แชร์หน้านี้: