หน้าแรก เปิดตัวเยาวชนคนเก่ง! คว้าทุน JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 4
เปิดตัวเยาวชนคนเก่ง! คว้าทุน JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 4
15 ก.ค. 2565
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 4 โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 14 คน

 

ภายในงานครั้งนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนที่ได้รับทุน รวมทั้งได้พบปะกับรุ่นพี่ JSTP Brothers นอกจากนี้เยาวชนที่ได้รับทุนได้มาเล่าเปิดใจถึงความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการ JSTP ในปีนี้ด้วย

 

สำหรับโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 24 มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 คน จะได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ได้เข้าร่วมโครงการ จนถึงปริญญาเอก รวมถึงมีโอกาสได้ฝึกวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ.

15 ก.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: