หน้าแรก เทคโนโลยี SynBio ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต-เพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพ
เทคโนโลยี SynBio ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต-เพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพ
18 มี.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. โชว์ตัวอย่างผลงานจากความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ SynBio (Synthetic Biology Technology) ในการออกแบบและปรับแต่งพันธุกรรมในระดับเซลล์ให้ผลิตสารชีวโมเลกุล (Bio-based product) ชนิดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งในปัจจุบัน SynBio เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลกอุตสาหกรรมที่ต่างต้องการนำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร , เคมีพลังงาน , ยาและการแพทย์ เป็นต้น

 

พบกับผลงานเทคโนโลยี SynBio จากฝีมือทีมนักวิจัยไบโอเทค ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac

18 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: