หน้าแรก สวทช. รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
สวทช. รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
10 ส.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) และใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018) จากนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ได้รับการรับรองระบบบริหาร ISO 9001 ครั้งแรกเมื่อปี 2538 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในปี 2555 โดย สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพราะมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานซึ่งจะส่งผลไปยังผลลัพธ์องค์กร พร้อมยืนยัน สวทช. จะยังเดินหน้าพัฒนาทั้ง 2 ระบบนี้ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานต่อไป

แชร์หน้านี้: