หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 11 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 11 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
29 ต.ค. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ และคณะ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และคณะ ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ  และ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
แชร์หน้านี้: