หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ คลัง VDO ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา
25 ก.พ. 2564
0
คลัง VDO

วีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)

ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน

ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ

ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ

ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร

ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง

ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

25 ก.พ. 2564
0
แชร์หน้านี้: